Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Beredskap i hemmet

Beredskap handlar inte enbart om att vara redo inför en eventuell evakuering. Kriser kommer i många skepnader och ibland handlar det inte om att fly hemifrån utan istället om att stanna hemma och säkra sig själv. Det kan till exempel vara aktuellt vid gasutsläpp, giftig brandrök eller en kärnkraftverksolycka. Om detta sker är det viktigt att veta hur man går till väga för att inte ta skada av faran.Vid denna typ av händelser varnas allmänheten dels genom VMA, Viktigt…

Evakuering

Det kan ju uppstå situationer då det inte går att stanna kvar hemma, antingen för att man själv uppfattar det som för farligt eller för att det fattas beslut om evakuering från myndighetshåll. Exempel på både sådan beslutad evakuering och spontanevakuering finns från den stora skogsbranden i Västmanland 2014.Även om kommunens eller länsstyrelsens krisledning har genomfört åtgärder för att ta om hand om evakuerade personer kan det faller…

Skyddsrum

Jag var nere i mitt källarförråd idag som på 48 timmar ska kunna iordningställas för att fungera som skyddsrum. Denna kvarleva från kalla kriget börjar bli på modet igen, skyddet av civilbefolkningen är en fråga som återigen börjat komma upp på dagordningen.Erfarenheter från andra världskriget och uppbyggnaden av stora mängder kärnvapen gjorde att man räknade med att framförallt städer skulle bli bombade. Planen var att evakuera st&a…

Sveriges livsmedelsförsörjning

Idag importerar vi ungefär hälften av all mat, något som naturligtvis gör Sverige sårbart om den internationella handeln skulle störas. De beredskapslager med livsmedel som fanns under kalla kriget är tömda och sådana lager är också ovanliga i resten av EU.Enligt tidningen Jordbruksaktuellt så har de enskilda hushållen mat hemma för ungefär tre till tolv dagar. Butikerna är beroende av dagliga leveranser så där är det mesta slut efter ett dygn,…

Krisberedskap

Det här är en blogg som kommer att handla om krisberedskap. Fokus kommer ligga på beredskap i hemmet vid längre elavbrott eller då (rent) vatten slutar komma ur kranen eller andra kriser samhället kan drabbas av. Det här gränsar ju till många andra ämnen som överlevnad i skog och mark, friluftsliv eller traditionell kunskap som i stort gått förlorad.Så här uttrycker regeringen individens ansvar vid en kris:"Den enskilda individen har ett ansvar för sin ege…
Produkter

Handla

Information